Latviešu centrs Minsterē

Svētdienas skolaSvētdienas skolas nodarbības notiek paralēli dievkalpojam, kas LCM tiek svinēts trīs reizes gadā. Vadītāja ir Dina Krastiņa.

Datumi dievkalpojumiem atrodami kalendārā.

Ieinteresētie vecāki ir laipni aicināti reģistrēt savus bērnus, prakses valoda ir latviešu valoda.

Informācija: dinakrastina@web.de

 

 

                                                                       INFORMĀCIJA PAR PULCIŅU

 

  • =       PULCIŅA NOSAUKUMS: Minsteres latviešu ev.lut. draudzes Svētdienas skola

 

  • =       ANNO: 2012  (Minsteres latviešu ev.lut. draudze no 1946)

 

  • =       NOZARE: Minsteres latviešu ev.lut. draudze

 

  • =       VECUMA GRUPA: 3-18

 

  • =       NODARBĪBU LAIKI:  Minsteres latviešu ev.lut. draudzes dievkalpojumu laikā

 

  • =       NODARBĪBU ADRESE: Salzmannstraße 152, 48159 Münster

 

  • =       KONTAKTPERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS: Dina Krastiņa

 

 

  • =       APRAKSTS PAR PULCIŅA NODARBI UN MĒRĶIEM

Sirsnīgākā vieta, kur latviskā vidē mācīties lasīt un izprast Dieva vārdu dzimtajā valodā, radoši izzināt un apgūt dzīves mācību, kas balstās uz kristīgām vērtībām. Ticībā, cerībā, mīlestībā.

 

 

 

 

 
      Atpakaļ