Valdes priekšsēde: Madara Rācenāja 

Vicepriekšsēde: Ingūna Šķestere

Kasiere: Kristīne Gerharde

Kultūras administratore: Lauma Leišovnika

Tehniskais Direktors: Krišjānis Rācenājs

VALDES LOCEKĻI:

Valda Dundare

 

Kārlis Krūmiņš

Voldemārs Valdmanis

Jānis Leišovniks

Revīzijas komisija: 

Dina Krastiņa

Zuze Krēsliņš-Sils

Tobias Möller