Valdes priekšsēdētāja: Madara Rācenāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepriekšsēde: Ingūna Šķestere

 

Kasieris: Voldemārs Valdmanis

Kultūras administratore: Lauma Leišovnika

Tehniskais Direktors: Krišjānis Rācenājs

VALDES LOCEKĻI:

 

 

 

Valda Dundare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārlis Krūmiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristīne Gerharde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Leišovniks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revīzijas komisija: Dina Krastiņa, Zuze Krēsliņš Sils, Tobias Möller