Latviešu Centrs Minsterē

2019. gadā pateicībā un cieņā par ieguldījumu «Latviešu Centrs Minsterē» «Goda

biedra» statuss piešķirts ēkas pamatakmens licējiem:

Dipl.-Ing. Jurim Trauciņam.  

LCM ēkas arhitekts un LCM logo autors.

 

 Dipl.-Ing.Maijai Sinkai-Gobiņai 

LCM ēkas architekte*.

 

Dipl.-Ing. Gustavam Šildem

LCM ēkas arhitekts.