Latviešu Centrs Minsterē

   
130973

Diasporas seminārs
15.01.2024


Aizvadītajā nedēļas nogalē diaspora tiekas seminārā “DZIESMU SVĒTKI NO 2023. LĪDZ 2028 UN TĀLĀK …” Annabergā, Vācijā  

 No 12. – 14. janvārim Annabergā bija vērojama rosība, diskusijas, viedokļu un pieredžu apmaiņa, kā arī vienkārši atmosfēriska kopā būšana. Seminārā “DZIESMU SVĒTKI NO 2023. LĪDZ 2028 UN TĀLĀK…” tikās Dziesmu svētku kustības dalībnieki no visdažādākajām Eiropas malām.  Seminārā piedalījās arī Latviešu Centra Minsterē valdes priekšsēdes vietniece Laura Ritenberga-Kinder, kā arī LCM deju kopas MiLaDeKo vadītāja Lauma Leišovnika. Laura Ritenberga-Kinder atzīmē šādu tikšanos lielo nozīmi jo īpaši pēc pandēmijas periodā, kad viens otram nereti pavisam neplānoti un negribēti esam kļuvuši par nelieliem lodziņiem datora ekrānā.

 

 

  Seminārs, kas bija iecerēts kā jauns impulss un motivācija brīvprātīgi veiktā darba turpināšanā, meistarības uzlabošanā un pašapziņas celšanā, pateicība par veikto darbu, kā arī kopu un biedrību piederības stiprināšana latviešu kultūrai, un ELA, kā jumtorganizācijai, sniedza dalībniekiem plašas iespējas 8 jomu ekspertu vadībā atrast saturu, kas piemērots tieši viņam.

 

 

 

  Tā, piemēram, deju kopu vadītāji papildināja savas zināšanas pedagoga, horeogrāfa, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils un Valmieras novadu virsvadītāja Jāņa Kalniņa vadībā, kordiriģenti tikās ar koru un orķestru diriģentu, Briseles Karaliskās konservatorijas studentu Kārli Ostrovski. Šīs tikšanās bija īpašas ar pieredzes apmaiņu starp dažādu paaudžu un skolu kordiriģentiem. Tāpat dalībniekiem bija iespēja apmeklēt folkloras un tradicionālās kultūras meistarklasi Māras Mellēnas vadībā, kā arī tikties arī FranklinCovey dibinātāju Latvijā, sertificētu treneri, kouču, konsultantu Mārtiņu Martinsonu.

 

 

  Atsevišķs laiks bija paredzēts arī tam, lai klātienē uzdotu aktuālos un interesējošos jautājumus LNKC komandai — Sarmīte Pāvulēnai, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītājai, Aigai Vasiļevskai, Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatorei un Lindai Rubenai, Tautas lietišķās mākslas ekspertei, kā arī tam, lai attālināti tiktos ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vecāko referenti Guntu Robežnieci, kura informēja par aktualitātēm KM finansēto projektu konkursos. Semināra dalībnieki ir iepazīstināti arī ar ĀM Speciālo uzdevumu vēstnieces Elitas Gaveles prezentāciju, kā arī ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem projektu sagatavošanā, kurus sniedza Latvijas Republikas vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā padomniece Maija Bilsēna.

 

 

 

 

 

 

  Semināra dalībnieki ar interesi piedalījās meistarklasēs un uzdoto jautājumu daudzveidība parādīja, cik svarīgas ir šāda veida klātienes tikšanās, lai noskaidrotu neskaidro, bet arī stiprinātu pazīšanās un sadarbības saites, gan pulciņu un biedrību vadītāju starpā, gan veidojot kontaktu ar Latvijas valsts institūcijām.

Teksts: Laura Ritenberga – Kinder

Foto no dalībnieku arhīva
 
      Atpakaļ