Latviešu Centrs Minsterē

   
125375

Kora "Dudan" meistarklase ar Līvu Dutt
08.06.2022


 Minsteres latviešu kora Dudan meistarklase ar diriģenti Līvu Dutt

 

Dziesmu manu košu dziesmu

Tai mazā galviņā.

Nav vēl viena izdziedāta,

Jau deviņas iedomātas.

/L.t.dz./

  Pagājušajā nedēļas nogalē skanīga un pozitīvām emocijām bagāta diena aizvadīta arī pie mums Minsterē. Jau otro reizi pēc pandēmijas noteikumu atcelšanas Minsteres latviešu jauktais koris “Dudan” aicināja dziedātgribētājus uz meistarklasi ar diriģenti Līvu Dutt. Septiņu stundu garumā “Dudan” kopā ar draugiem no Berlīnes, Diseldorfas, Hanoveres, Hamburgas, Bīlefeldas un citām tuvākām un tālākām pilsētām pieskandināja Latviešu Centra Minsterē aulu, priecājoties par iespēju atkal būt kopā. Patiesi priecājamies, ka ceļā uz nākamajiem Dziesmu svētkiem mums pievienojušies arī jauni dziedātāji, no kuriem daži Mežaparkā lielā kopkora sastāvā būs pirmo reizi dzīvē. Mēs labi apzināmies, ka nākošo svētku repertuārs ir ļoti apjomīgs un laika vairs nemaz nav tik daudz, tomēr esam pārliecināti, ka mēs to spēsim. Dziesma vieno un palīdz pārvarēt jebkādus šķēršļus. 

Sirsnīgu paldies par mūsu iedvesmošanu, neremdināmu sparu un ticību mums sakām diriģentei – Līva Dutt un koncertmeistarei – Līga Kravale – Michelsohn! Tāpat par viesmīlību un atbalstu - paldies Latviešu Centram Minsterē. 

Par plānotajiem meistarklašu datumiem rudenī, informācija pieejama Latviešu Centra Minsterē mājas lapā - www.lcm.lv

Vēl nekas nav nokavēts! Pievienojies un pieskandināsim Sidraba birzi kopā! 

Teksts un foto: Ingūna Šķestere 

 

 

 
 
      Atpakaļ