Latviešu Centrs Minsterē

   
118683

Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienas svinības Latviešu Centrā Minsterē
25.11.2021


Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienas svinības Latviešu Centrā Minsterē

Te ir tā vieta, kur skolojušies daudzi,

Un dzīves līkločos pa laikam iegriežas.

Te ir tā vieta, kur latvieši gūst spēku

Un sanākt kopā priecājas…

 

Un skan te mūsu melodijas,

Kad dvēsele pēc mājām tiecas,

Un soļi tautas dejā vijas,

Un tradīcijas goda vietā liekas.

/Māra Vilcāne/

Aizgājušajā nedēļas nogalē “Latviešu Centrs Minsterē” (LCM) bija tērpies svētku rotā, lai atkal tradicionāli visas dienas garumā ar plašu programmu gan pašiem mazākajiem apmeklētājiem, gan pieaugušajiem, kopīgi svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu. Mums bija patiess prieks, ka pār sārto, tautas jostā austo bruģi nama pagalmā atkal dunēja neskaitāmi Minsterē un tās apkārtnē dzīvojošo latviešu soļi un ēka atkal bija piepildīta ar dzīvību un prieku. Pasākumu programmā netrūka ne sportisku aktivitāšu, ne muzikālu piedzīvojumu, ne arī emocionālu brīžu.

Piektdienas vakarā gan koklētājiem ar priekšzināšanām, gan citiem interesentiem bija iespēja piedalīties koklēšanas darbnīcā “Koklītes koklēja” Vinijas Folkmanes vadībā. Pacilājošā atmosfērā četru stundu garumā dalībnieki apguva kokles spēlēšanas iemaņas, sākot no pirmajiem akordiem, līdz pat pirmajai kopīgi nospēlētajai latviešu tautas dziesmai.

 

Ein Bild, das drinnen, Person, Decke, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 

Koklēšanas darbnīca “Koklītes koklēja” Latviešu Centrā Minsterē. Foto: Dina Krastiņa

 

Sestdienas rīts aizsākās ļoti aktīvi ar ikgadējo volejbola turnīru, par kura organizēšanu rūpējās biedrības “Latviešu Centrs Minsterē” ilggadējs valdes loceklis - Kārlis Krūmiņš.

 

Ein Bild, das Sportwettkampf, Sport, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 

Volejbola turnīrs Foto: Ilze Pekša

Dienas turpinājumā Minsteres latviešu skoliņa “Ūsiņš” uz svētku nodarbību aicināja bērnus. Jaukā un rotaļīgā gaisotnē tika apgūti Latvijas vēstures fakti, iepazīti Latvijas simboli un radoši apspēlētas tradīcijas. Nodarbības noslēgumā, bērni kopā ar svinīgā pasākuma apmeklētājiem dziedāja Latvijas himnu, laikā, kad mastos Latviešu Centra Minsterē pagalmā tika uzvilkti karogi.

 

 

Svinīga karogu uzvilkšana LCM mastos  Foto: Madara Rācenāja

 

 

Pasākuma svinīgajā sarīkojumā tika aizsākta jauna tradīcija, skanot Minsteres latviešu jauktā kora “Dudan” vadītājas Māras Vilcānes dziesmai - veltījumam “Latviešu Centram Minsterē”, kuru savā starpā jau mīļi dēvējam par LCM himnu.

Turpinot no iepriekšējiem gadiem pārņemtās tradīcijas, viesiem bija iespēja arī noklausīties Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu svētkos, kā arī būt klāt svētbrīdī, kuru svinīgi noturēja Minsteres latviešu evanģēliski luteriskās draudzes diakone – Lilija Tenhagen. Klausoties viņas atmiņu stāstu par “Latviešu Centra Minsterē” nama tapšanu, ikviens sajutām to kopējo spēku, kādā toreiz apvienojās latvieši, lai īstenotu šo projektu un sapratām arī to, ka tieši šis kopīgais spēks ir tas, kas mums nepieciešams, lai saglabātu un turpinātu toreiz, šeit Minsterē aizsāktās tradīcijas un arī turpmāk būtu vienoti domās, darbos un pārliecībā.

Par cik pēdējo divu gadu notikumu attīstības un ilgu laiku neatļauto nodarbību dēļ, šoreiz izpalika tradicionālais “Latviešu Centrs Minsterē” pašdarbības kopu koncerts, šogad ciemos bijām uzaicinājuši folkloras kopu “Rīta rasa” no Berlīnes. Koncerta noslēgumā kopīgi dziedātā latviešu tautasdziesma “Bēdu manu lielu bēdu” bija kā simbolisks apstiprinājums tam, ka, lai kādi laiki pienāktu, ar prieku, dziesmu un labām domām ir iespējams “nebēdājot” pārvarēt visas grūtības.

 

 

Folkloras kopa “Rīta rasa” Latviešu Centrā Minsterē Foto: Dārta Folkmane

Priecājamies arī par to, ka šogad atkal drīkstējām organizēt arī balli, par kuru pēc pasākuma esam saņēmuši īpaši pozitīvas atsauksmes. Pie mums viesojās un par muzikālo noformējumu rūpējās viesi no Latvijas – grupa “Propelleris” (Juris Paleps, Andis Mincis, Jānis Mincis un Salvis Skopāns) no Smiltenes.

 

 

Grupa ”Propelleris” (Smiltene)  Latviešu Centrā Minsterē Foto: Arnis Drille

“Latviešu Centrs Minsterē” izsaka sirsnīgu pateicību pasākuma organizatoriem, dalībniekiem un viesiem! Īpašs paldies Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai par finansiālo atbalstu pasākuma veidošanai, kā arī Latvijas Republikas Vēstniecībai Vācijas Federatīvajā Republikā par organizatorisko atbalstu.

Projekts īstenots no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas diasporas atbalsta programmas līdzekļiem.

Teksts: Ingūna Šķestere, „Latviešu Centrs Minsterē“ valdes priekšsēdes vietniece
 
      Atpakaļ