Latviešu Centrs Minsterē

   
127074

Latvijas valsts svētku svinības Minsterē
21.11.2022


  Plūsti, valodiņ, kā Daugava plūst! - Latvijas valsts svētku svinības Latviešu Centrā Minsterē    

 

Savu zemi paturēt –

Savas mātes valodiņu;

Valodiņa zemi tur,

Zeme tur valodiņu.

Nevaram – viens bez otra nevaram.

Vienam zūdot, otrs mirst;

Vienam otrā turoties,

It neviens mūs neizšķirs.

(Andrejs Eglītis)

 

    Sestdienas pēcpusdienā Latviešu Centrs Minsterē čalo un krāčo kā mīļā Daugava, jo tautieši pulcējušies, lai godinātu Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienu.

 

    Kad  Latviešu Centra Minsterē (LCM) karoga mastā lepni plīvo svinīgā noskaņā pacelts Latvijas karogs, uzklausām LCM valdes priekšsēdes Ingūnas Šķesteres svētku uzrunu, kas mums vēlreiz atgādina novērtēt ilgo, smago ceļu uz neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanu un turpmāko pastāvēšanu, attīstību, brīvību, mieru, nācijas izaugsmi. Izjusti salīdzinot, ka spēks, ko mēs rodam dzimtās valodas un nacionālās kultūras saglabāšanai, līdzināms mūsu mīļajai likteņupei Daugavai- tā nepadodas, lai vai kādas varas, laiki nāktu, lai vai kādi šķēršļi jāpārvar, jo mūs vieno nesavtīga Dzimtenes mīlestība un cieņa pret nacionālo kultūru.

   Savukārt, mūsu senākās draugorganizācijas- Latviešu Kopības Vācijā priekšsēdis Arnis Drille svētku uzrunā aicina neaizmirst, ka neatkarīgās Latvijas pastāvēšana un attīstība iespējama ne tikai no politiķu lēmumiem, valsts varas, bet arī no aktīvas sabiedrības līdzdarbības un atbalsta, sabiedriskā darba, negaidot un neprasot atlīdzību, jo uz tādu principu ievērošanu veidojušās un līdz šodienai pastāvējušas senākās trimdas organizācijas. Tik ļoti būtiskas lietas laikā, kad atzīmējam Latvijas Satversmes simtgadi, bet arī laikā, kad vārds „brīvība“ tik pašsaprotams, bet trausls. Ne tikai apzināties priekšrocības, ko dod demokrātiska un tiesiska valsts, bet arī līdzdarboties demokrātijas un attīstības funkcionēšanā.

   Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vārdā klātesošos ar uzmundrinošu vārdu, sirds degsmi sveic ELA prezidija locekle Laura Ritenberga Kinder. Īpaši prieks ieklausīties, jo tieši L.Ritenberga Kinder nupat saņēmusi Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Atzinības rakstu. Gods kalpot Latvijai!

   Latvijas Valsts prezidents Egils Levits valsts proklamēšanas svētku video uzrunā pateicas visiem tautiešiem pasaulē par valstiskā darba turpinājumu un atgādina neaizmirst atbildību par savu valsti, būt saliedētākiem, kopā veidot latviskāku Latviju, veicināt ciešāku diasporas sadarbību ar Latviju, jo Latvijai nepieciešams mūsu spēks, rietumnieciskā domāšana, izglītība  un darbs. Tas, ka tautiešu darbam ārpus Latvijas ir sava misija, nav vairs jāpierāda, to prezidents apliecina ar drosmīgu rīcību- bijušo valsts prezidentu portretu galerijai Rīgas pilī pievienoti Jāzepa Rancāna un Paula Kalniņa portreti. Tieši viņi, esot trimdā, uzņemās vadīt Latvijas valsts prezidenta v.i.pienākumus okupācijas laikā. Vienosimies prezidenta aicinājumam- stiprināt latvisko esību un būt kopā Latviešu dziesmu svētkos nākamgad, kad svinama to 150.gadskārta.

…„Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana Tēvu zeme jaukāk zeļ“, ar šiem Tirzmalietes vārdiem klātesošie, diakone Lilija Tenhagena un Minsteres latviešu evaņģēliski luteriskā draudze svētku svētbrīdi papildina ar kopīgā lūgsnā izdziedātu aizlūgumu Latvijai.