Latviešu Centrs Minsterē

   
127113

Adventes iedziedāšana kopā ar Minsteres latviešu ev.lut.draudzi
29.11.2022


Minsteres latviešu evanģēliski luteriskā draudze Adventes laiku iesāk ar senu tradīciju- Adventes iedziedāšanu Latviešu Centrā Minsterē
Dieva vārda, svētku gaidīšanas sirsnīga un izjusta izdziedāšana, kuplā klātesošo saimē, ar skanīgu klavierpavadījumu, sirds gavilē 💚
Šis mūžības, vienotības, pārdomu un lūgšanu laiks sildīs sveicienā vientuļos seniorus Latvijā. Pateicībā draudzes ļaudīm- esam sagādājuši krietnu saini ar siltām zeķēm un cimdiem💜
2.PĒT.1:19
Mums ir jo stiprs praviešu vārds, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami it kā sveci, kas spīd tumšā vietā, tiekams diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs.

Paldies par tikšanos!

Minsteres draudze

 
 
      Atpakaļ